Kadha daoh: Salam uan harei nyaom (Chào mừng ngày hội) - Urang paneh: Amach - Sap daoh: Kapul nyaom urang likei kamei Cam Chau Phong, Tan Chau, An Giang 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân