Baoh remote piah peih padam aia meng atah

Sa-ai Phạm Đô hu jaik 2.500m2 pala labaih 300 phun thanh long hatai bhong. Dom thun pandiak bhang, bruk duah aia pruh ka thanh long ngak ka sa-ai Đô tuk halei jeng saneng duah jalan. Sa-ai brei thau: “Ngan haong mblang taneh thanh long ini yaok mbang drei nduac jalan nding talei pruh abih jaik 10-15m3 aia, min pandiak bhang ngak ka aia thu samar drah, aia pruh bo phun taduan hu yaok harei oh samu gauk, kayua nan ye dahlak saneng duah jalan salih bahrau jamriak pruh aia tự động”.

Sa-ai Đô pandar béc pruh tự động, salih ka akaok béc pruh meng inox. Sa-ai ngak veik akaok béc pruh piah pruh aia hu siam jang, hệ thống pruh aia glaong jang mbaok taneh 30cm, pruh tapak tame gha thanh long. Sa-ai brei thau: “Dom gha thanh long atah di gauk meng 2 met meteh tal 3m, yau nan akaok pruh ngak habar ka nyu pruh khang saong samu gauk trun tal gha, pandar akaok inox saong pasiam veik tốc độ pruh aia piah pruh ka taong abih bein phun”. Bruk ngak bahrau akaok inox saong dom gilaong pruh aia hu daong ka bruk pruh aia mbuan laghaih jang, langiu di nan, bộ pruh ini drei pruh hu aia khak, dom janih aia chế phẩm vi sinh học jeng hu. Taong abih jeng hu ngak ralai dalam aia saong pruh tabiak yaok gha phun. Bruk njauk biai nan lac, hệ thống ini hu peih atau padam meng sa baoh remote nan ye sa-ai meda peih ngak hu bruk pruh aia saong peih kareik di labik atah meng 1.000-1.500m.

Sa-ai brei thau: “Urang ngak nong bhian pandar dom bình pruh jru, taong men vi sinh saong pruh tui yaok talei, bruk taom gaok jaik haong hóa chất meda ngak kanjah jhak tal pren yava. Kayua yau nan ye, bruk pandar remote peih meng atah 1.000m meda pacang khik hu pren yava di urang ngak nong”.

Oh lac tok pasiam veik dom jamriak, mac moc, sa-ai Đô daok pamong tal bruk ngak tabiak pandap panda hữu cơ, ngak nong hacih yau pandar aia dangko saradang saong men vi sinh piah pruh ka phun. Sa-ai brei thau: “Akaok béc salih bahrau 3 dalam 1 meda pruh hu gam aia danko saradang, janih biak siam ka taneh, pacang cakak hu bimao, ba mai kein laba glaong. Meng labaih 300 phun thanh long, yaok mbang tok pruh 6m3 aia, takik jang 2-3 mbang dut haong pruh yau dahlau diah”. Meng harei pasiam veik jak jeng, harei ngak bruk trun daok takik, sa-ai daok hu daong pasiam veik ka dom baoh sang pala thanh long daok jaik taphia./.

Urang lang: Jasi-22/7

 


HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân