(Jasi lang tapa sap Cam)

  # Menuac urang piah duah thau di Mbang Yaok pataom  manuac saong sang daok thun 2019 nan lac hagait?

Menuac urang piah duah thau di Mbang yaok pataom manuac urang saong sang daok thun 2019 nan lac dom urang bhian mbang, daok di baoh sang kuhria tal tukvak 0 tuk harei 01 bilan 4 thun 2019, nan lac:

- Taong abih dom urang Việt Nam bhian daok angaok bhum taneh  negar Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kuhria tal tukvak duah thau;

- Urang Việt Nam hu jabat hu thẩm quyền brei adat nao tabiak negar langiu dalam vaktu quy định yau nao ngak bruk di negar langiu, du lịch, bac megru, nao ngak bruk;

- Dom urang dalam sang matai lahik bloh kuhria meng harei 16 bilan 2 thun 2018 (nan lac harei 01 bingun Tết Âm lịch Mậu Tuất) tal harei 31 bilan 3 thun 2019.

- Menuac urang piah duah thau di Mbang yaok pataom manuac urang saong sang daok thun 2019 daok hu gam sang daok di dom baoh sang bhap bani.

#  Ngak Bảng kê hộ dalam mbang duah thau hu gam bruk liệt kê số thứ tự sang daok, số thứ tự baoh sang saong dom manuac urang dalam baoh sang piah:

(1) Daong ka bruk duah thau hu peih ngak njauk, plaih labaih atau kurang dom baoh sang bhap bani saong manuac urang urak ini daok daok dalam baoh sang nan;

(2) Hu thau ka dom baoh sang bhap bani, đặc điểm dân cư di yaok labik piah tui nan tabiak kế hoạch saong tacei pato peih ngak bruk Yaok pataom tui njauk bruk ba tabiak saong khik hu chất lượng siam;

(3) Piah thau dom baoh sang halar hatian tut angan pabak brei thong tin di bruk Yaok pataom angaok blah Thông tin di Yaok pataom menuac urang saong sang daok thun 2019 tapa Internet piah ka Mban tacei pato Yaok pataom manuac urang saong sang daok di trung ương pabak tài khoản saong mật khẩu đăng nhập hệ thống thông tin;

(4) Piah thau ka labik duah thau saong dom baoh sang njauk mai tal piah tangi sua, pataom mek thong tin;

(5) Tapa nan piah palih ruah mẫu dom sang pasang iek duh ka bruk duah thau thong tin cambaih laih ka bruk dân số, bruk ngak mbang ngak huak di dom baoh sang dalam labik Yaok pataom manuac urang saong sang daok thun 2019.

# Yau nan, khaol drei thau hu makna di bruk padang Bảng kê hộ dalam Yaok pataom manuac urang.Yau nan urang padang Bảng kê hộ meda pambak tame sổ hộ khẩu piah vak dom thong tin halei oh?

Panuac javal jaleiy nan lac oh. Urang padang Bảng kê njauk nao tapak tal yaok baoh sang piah sua tangi dom thong tin dalam Bảng kê hộ; oh pandar sổ hộ khẩu atau harak gar halei piah cih vak veik thông tin tame bảng kê kayua lac bruk duah thau manuac urang dalam baoh sang biak biai daok dalam baoh sang nan njauk pambak tame bruk mbang huak, ndih daok biak biai di dom urang dalam baoh sang bo oh pambak tame “hộ khẩu” atau dom quy định karei./.

 

 

     Đối tượng và mục đích của việc Lập Bảng kê hộ trong

        Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

       Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đang được tiến hành trên quy mô cả nước. Hiện nay đang là giai đoạn tổ chức thu thập thông tin tại các hộ dân cư. Nhằm giúp bà con và các bạn hiểu rõ hơn một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, TM PL và CS  hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Đối tượng và mục đích của việc Lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

# Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?

Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là những người thực tế thường xuyên ăn, ở tại hộ có đến thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, bao gồm:

- Tất cả những người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra;

- Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định như đi xuất khẩu lao động, du lịch, học tập, công tác;

- Những thành viên của hộ đã chết từ ngày 16 tháng 2 năm 2018 (tức là ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất) đến ngày 31 tháng 3 năm 2019.

- Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 còn bao gồm nhà ở của các hộ dân cư.

       #  Lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra bao gồm việc liệt kê số thứ tự nhà, số thứ tự hộ và số người người trong hộ nhằm mục đích:

(1) Giúp cho cuộc Tổng điều tra thực hiện chính xác, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư và số người hiện đang sinh sống tại hộ;

(2) Có thông tin về số lượng các hộ dân cư, đặc điểm dân cư tại mỗi địa bàn điều tra làm cơ sở lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng tốt;

(3) Xác định các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện tự cung cấp thông tin của Tổng điều tra trên Trang Thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thông qua sử dụng Internet để Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thông tin;

(4) Xác định phạm vi điều tra và các hộ cần đến để phỏng vấn thu thập thông tin;

(5) Làm cơ sở để chọn mẫu các hộ điều tra phục vụ khai thác thông tin chi tiết về tình hình dân số, lao động việc làm và điều kiện sống của các hộ dân cư trong phạm vi của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

# Như vậy, chúng ta đã nắm được mục đích của việ clập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số. Vậy người lập Bảng kê hộ có thể dựa vào sổ hộ khẩu để ghi các thông tin không?

Câu trả lời là Không. Người lập Bảng kê phải trực tiếp đến từng hộ để hỏi các thông tin trong Bảng kê hộ; không được dùng sổ hộ khẩu hoặc bất kỳ sổ sách nào để sao chép thông tin vào bảng kê vì việc xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ phải căn cứ vào tình hình ăn, ở thực tế của các thành viên tại hộ mà không căn cứ vào “hộ khẩu” hay các quy định khác./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân