Janih pandap panda ảo hu meyaih khan rilo angaok mạng

Yaom jien  di dom janih pandap panda ảo, jabat ảo ini lac biak prong, meda tagok tal yaok pluh triệu , yaok rituh triệu đồng, gaok mai tagok tal yaok tỷ đồng. Yau nan min, tui Khoản 1, Paka 105 Hukum Dân sự 2015 ye drap ar lac pandap, jien, harak gar hu yaom saong quyền drap ar (quyền hu kuhria tabiak meng jien, dalam nan hu quyền drap ar ngan haong đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền pandar taneh saong dom quyền drap ar karei), bo oh ndom tal dom janih pandap panda ảo, jabat ảo. Khoản 4, Paka 7 Thông tư 24/2014 di Mentri TT-TT jeng brei thau cambaih pandap panda ảo, jabat ảo oh njauk lac sa janih drap ar, oh hu yaom  salih cagar veik jeng jien, thẻ thanh toán, phiếu thưởng, atau dom pandap panda hu makna giao dịch gah langiu bruk ma-in điện tử. Jeng tui Thông tư 24, bruk pablei salih pandap panda ảo, jabat  ảo di dom urang ma-in haong gauk njauk pakauk.

Sarak 15/2020 (tabiak bruk taong phạt hành chính dalam gah bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin saong giao dịch điện tử) hu ba tame ngak tui meng harei 15-4-2020. Paka 106 nghị định ini brei thau: Meyah urang ma-in hu bruk pablei salih pandap panda ảo, jabat ảo, atau điểm thưởng ye meda taong phạt jien meng 2 triệu tal 3 triệu đồng. Paka 104 jeng tacei lac: Tuk hu bruk salih pandap panda ảo, jabat ảo jeng jien, atau thẻ thanh toán, phiếu thưởng, dom pandap panda hu makna giao dịch gah langiu bruk ma-in điện tử yaom lac hu peih tabiak tui jalan ngak halei, jabat pabak dịch vụ kadha ma-in điện tử meda taong phạt jien meng 170 triệu tal 200 triệu đồng saong njauk mek veik quyền pandar bruk pabak dịch vụ kadha ma-in điện tử G1, atau harak chứng nhận pabak dịch vụ kadha ma-in điện tử angaok mạng meng 22 bilan tal 24 bilan.

Kayau yau nan ye, urang ma-in jeng yau jabat pabak dịch vụ kadha ma-in điện tử angaok mạng njauk caik hatai ngak njauk tui adat hukum ka bruk oh pablei salih pandap panda ảo, jabat ảo, oh salih pandap panda ảo, jabat ảo jeng jien, thẻ thanh toán, phiếu thưởng... piah plaih njauk taong phạt./.

Urang lang: Jasi - 21/7

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân