Paka 44 ka Quyền di urang ngak nao ngak bruk di negar langiu di Hukum urang ngak Việt Nam nao ngak bruk di negar langiu tui harak pambuak bruk, hu brei thau cambaih laih:

1. Pandar doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, kapul nyaom, menuac urang buh jien tabiak ngak mbang di negar langiu brei thau dom sarak, adat hukum di Việt Nam ka urang ngak nao ngak bruk di negar langiu; brei thau ka sarak, adat hukum pambuak pagam tal saong adat cambat tanarakun di negar taduan urang ngak; quyền saong nghĩa vụ di dom gah tuk nao ngak bruk di negar langiu;

2. Mbang jien bilan, jien kong, jien karei karei, chế độ iek ruak, bảo hiểm xã hội saong dom quyền lợi karei brei tui harak pambuak bruk saong điều ước dunya, thỏa thuận dunya tui khoản 1 saong khoản 2 Paka 40 di Hukum ini;

3. Hu doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, kapul nyaom, menuac urang buh jien tame ngak mbang di negar langiu, jabat lambaok ngoại giao, lãnh sự Việt Nam di negar langiu pacang khik dom quyền saong kein laba njauk adat hukum Việt Nam, adat hukum di negar taduan urang ngak, adat hukum saong thông lệ dunya dalam tukvak ngak bruk di negar langiu; hu tư vấn, daong ba piah peih ngak dom quyền saong mbang tui dom kein laba tui harak pambuak bruk, harak Hợp đồng thực tập;

4. Chuyển mai negar jien bilan, jien kong, jien mek tame karei karei saong drap ar karei di menuac urang tui quy định di adat hukum Việt Nam saong adat hukum di negar taduan urang ngak;

5. Mbang tui dom quyền lợi meng Kadung jien daong bruk ngak langiu negar tui quy định di adat Hukum;

6. Khiếu nại, tố cáo atau khởi kiện ka dom bruk ngak suan adat hukum dalam bruk ba urang ngak nao ngak bruk di negar langiu.

Tui urang lambaok di Cục Khik iek urang ngak langiu negar (Mentri LĐ-TBXH ), bruk ba-yar jien bồi thường tui bruk po pandar urang ngak blei pok bảo hiểm halei ka urang ngak. Kayua Yau nan ye, urang ngak njauk duah thau ka cambaih labik pah, hu harak pambuak bruk meng văn bản piah caga tuk oh patuah./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân