Kadha daoh: Apsara urang tamia kamei Cam (Apsara vũ nữ Chăm)- Urang paneh: Ame Nhân - Sap daoh: Dang Nang Duc 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân