#Đơn vị pasang iek bruk Pataom yaok akok manuac saong sang daok lac sang daok di bhap bini. Baoh sang meda hu eng sa urang mbang karei, daok karei atau sa kapol ngak mbang saong daok haong gauk. Ngan saong baoh sang hu meng 02 urang tagok, dom urang dalam sang hu atau oh hu jien rik tame; hu tau oh hu gauk patian, diuk pasang atau raong ba; atau dua bruk nan. 

#Yau nan “Hộ” dalam bruk Pataom yaok akok manuac saong sang daok thun 2019 hu hagait karei dut saong “Hộ” dalam bruk khik iek hộ khẩu ha-oh? Hu pambak tal bruk “ neh hộ, tame hộ”, “nhập khẩu, cắt khẩu” atau dom sarak kinh tế -xã hội karei ha-oh?

 # Javap jalei: Panuac “Hộ” dalam bruk Pataom yaok akok manuac saong sang daok thun 2019 saong “Hộ” dalam bruk khik iek hộ khẩu karei di gauk yau ini: “Hộ” dalam bruk Pataom yaok lac hộ tok sa urang ngak mbang eng sa drei, daok eng atau sa kapol urang ngak saong daok saong gauk dalm tukvak 6 bilan tagok atau khin daok suai lavik. Dom urang daok dalam “ hộ” di bruk Pataom yaok oh cang brei tut angan hộ khẩu; daok “hộ” tui khik iek hộ khẩu njauk brei gah công an mbaok harak.

# Bruk yaok kuhria “Hộ” dalam Pataom yaok daong ka Karja roh duah cấu trúc hộ di bhap bini, plaik bruk kateik gauk atau kurang; oh pambak hagait tal dom tanut tiêu chuẩn piah “neh hộ, pagam hộ” atau “cắt khẩu, nhập khẩu” kayua gah Công an khik iek; jeng yau oh pambak tal dom sarak kinh tế - xã hội karei, yau ye: jien je sang/ taneh, brei harak pandar sang daok, jak ba nao nghĩa vụ...

 

 

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở

 

          #Thưa bà con và các bạn! Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đang được tiến hành trên quy mô cả nước. Nhằm giúp bà con và các bạn hiểu rõ hơn một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, TM Pháp luật và cuộc sống  hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu đơn vị Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở :

# Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là hộ dân cư. Hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.

# Vậy “Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có gì khác với “Hộ” trong quản lý hộ khẩu không? Có liên quan đến việc “tách hộ, nhập hộ”, “nhập khẩu, cắt khẩu” hoặc các chính sách kinh tế - xã hội khác không?

Câu trả lời là: Điểm khác nhau cơ bản giữa “Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và “Hộ” trong quản lý hộ khẩu ở chỗ: “Hộ” trong Tổng điều tra là hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc có ý định ở lâu dài tại hộ. Thành viên tại các “hộ” trong  Tổng điều tra không nhất thiết phải có đăng ký hộ khẩu; Còn “hộ” theo quản lý hộ khẩu phải được ngành Công an xác nhận.

# Việc kê khai “Hộ” trong Tổng điều tra giúp cho Nhà nước nghiên cứu cấu trúc hộ của dân số, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót; không liên quan đến các tiêu chuẩn để “tách hộ, nhập hộ” hoặc “cắt khẩu, nhập khẩu” do ngành Công an quản lý; đồng thời cũng không liên quan đến các chính sách kinh tế - xã hội khác, như: thu thuế nhà/đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, huy động nghĩa vụ…

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân