Sa dalam dom asar kadha njauk caik hatai di Nghị đinh ini lac quy định birau ka jien bilan ngak căn cứ piah bayar ka urang ngak di harei padeih yaok thun, harei padeih yaok thun tagok tui thun ngak bruk rilo atau takik thun, harei padeih lễ, Tết saong harei padeih  việc riêng hu mbang jien bilan.

 

Tui nan, dalam dom harei padeih yau nagaok nan, jien bilan hu kuhria lac  jien bilan tui hợp đồng lao động parabha ka harei ngak bruk dalam bilan tui quy định di urang pandar urang ngak bruk, nhân haong harei urang padeih.

 

Dahlau diah, di Nghị định 05/2015/NĐ-CP, jien bilan hu vak dalam hợp đồng lao động hu quy định lac jien bilan di bilan dahlau nan. Langiu di nan, Nghị định birau hui pabak quy định  tukvak thanh toán quyền lợi di urang pandar lao động saong urang ngak bruk tuk  abih hợp đồng lao động; quy định jien bilan ngak căn cứ bayar jien tuk sa gah padeih pambuak bruk ngak suan hukum…

 

Nghị định ini hu ba tame pandar meng harei 15/12/2018.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân