Ngak harei padeih bruk ka urang gru pato 

Tui nan, yaom daong sa mbang meng jien, hu kuhrua lac (mek jien bilan hưu nhân haong 10%) nhân haong thun hu kuhria trợ cấp. Dalam nan, jien bilan lương hưu lac yaom jien bilan di vaktu Nghị định hu ba tame pandar. Dom thun hu mbang jien daong lac abih tih vaktu pato di dom labik bac magru, vaktu hu mbaok tame pato di dom tal bac hu peih tabiak di dom labik dam dara halan hatian, mayah oh pato gam ye hu pataom veik, oh kuhria vaktu hu mbang blaoh phụ cấp thâm niên di tapon nyaom bol pan phao kraong saong phụ cấp thâm niên di dom gah karei dalam jien bilan hưu. Bilan lẻ meng 3 tal 6 bilan hu kuhria ginup mateh thun; di angaok 6 bilan tal ala 12 bilan hu kuhria ginup sa thun.

Dom cei gru, nai gru ginap thun bilan mbang trợ cấp tui quy định, ka oh hu langyah chế độ bo metai meng harei 1-1-2012 mai ini ye urang lambaok tui ủy quyền di gauk gar urang metai (lac diuk, pasang, ame, amaik, anek, anek raong di urang metai ngak harak gar saong mbang chế độ trợ cấp tui quy định. Urang lambaok tui ủy quyền di gauk gar cei gru, nai gru metai njauk taduan trách nhiệm anak hukum ka harak gar saong paok jien daong trợ cấp taduan hu.

Dom urang hu mbang tui nan lac: nai gru, cei gru, giảng viên, nai gru khik iek ranaih, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm sang khik ranaih, giám đốc, phó giám đốc, akaok khoa, phó akaok khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, akaok mban, phó akaok mban, akaok jabat, phó akaok jabat padeih hưu tuk daok pato, tacei ngak iek atau daok cang ginap umur piah mbang  jien bilan padeih hưu saong khik viek vaktu đóng jien bảo hiểm xã hội (BHXH) piah mbang jien bilan padeih hưu dalam vaktu meng 1-1-1994 tal 31-5-2011 di dom labik pato di kanja.

Cei gru, nai gru padieh hưu tuk daok pato tacei atau daok cang ganap umur piah mbang jien bilan hưu saong hu bảo lưu vaktu đóng BHXH piah mbang jien bilan hưu dalam vaktu meng harei 1-1-1994 tal 31-5-2011 di labik pato magru bán công min dahlau di nan hu ba meng labik pato magru công lập atau dom labik pato magru bán công kayua pakat hu thẩm quyền salih meng labik pato magru công lập saong hu dak jien bilan tui bảng lương di ngạch viên chức gah pato magru.

Cei gru, nai gru ngak bruk pato tacei di dom labik pato magru công lập hu pakat hu thẩm quyền brei ngak chuyên gia pato magru di negar langiu, tuk abih vaktu ngak  chuyên gia mai gilac negar ye padieh hưu chip.  Cei gru, nai gru padieh hưu blaoh hu vaktu hu mbaok tame dom tal bac hu peih tabiak di dom labik dam dara halan hatian bo ka oh mbang dom chế độ, sarak di kanja brei ka dam dara halan hatian; cei gru, nai gru lac quân nhân, công an bhap bini, urang ngak bruk cơ yếu hadei di nan salih tapa gah pato magru di dom labik pato magru công lập tuk padieh hưu lac cei gru, nai gru, giảng viên dalam jien bilan hưu hu phụ cấp thâm niên tapon nyaom bol pan phao kraong min oh hu phụ cấp thâm niên urang ngak gru pato.

Dom cei gru, nai gru lac dom urang angaok nan hu mbang tui chế độ trợ cấp tuk hu ginap dom bruk yau ini: daok pato, tacei, ngak iek saong hu đóng BHXH meng 5 thun (ginap 60 bilan) tagok, padieh hưu dalam vaktu meng 1-1-1994 tal 31-5-2011; daok mbang jien bilan padeih hưu di vaktu harei 1-1-2012. Daok urang njauk padieh mbang jien bilan hưu tui quy định di hukum BHXH ye hu mbang jien trợ cấp hadei di tuk hu mbang veik jien bilan hưu./.

Urang lang: Thanh Thảo -31/3

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân