# Nghị định 44 tacei lac: tagok jang 7,19% angaok yaom jien lương hưu, dong bảo hiểm xã hội song dong yaok bilan  di bilan  6 thun 2019, ba tame pandar meng harei   1-7-2019. Dom nyaom urang hu tagok jien lương hưu, dong bảo hiểm xã hội song dong yaok bilan nan lac:

- Urang jakar, công chức, công nhân, viên chức song urang ngak (dalam nan hu gam urang hu tuk vak blei bảo hiểm xã hội halan hatain, urang padeih  hưu meng kadung jien  bảo hiểm xã hội urang nong Nghệ An salih tapa), quân nhân, công an bhap bini song urang ngak bruk  cơ yếu dok hu mbang jien lương hưu yaok bilan.

 

- Urang jakar  xã, phường, ban sit dok mbang jien lương hưu song dong brei yaok bilan.

- Urang dok mbang  trợ cấp lihik pren ngak bruk yaok bilan tui  quy định di hukum,  urang dok mbang  trợ cấp yaok bilan, công nhân cao su dok hu mbang  trợ cấp yaok bilan.

- Urang jakar  xã, phường, ban sit  dok hu mbang  trợ cấp yaok bilan; quân nhân dok mbang tui sarak dong brei yaok bilan; công an bhap bini dok mbang trợ cấp yaok bilan; quân nhân, công an bhap bini, urang ngak  cơ yếu hu mbang  jien bilan yau urang lin, công an bhap bini dok hu trợ cấp yaok bilan; urang dok hu  mbang  trợ cấp bala tuk ngak bruk, ruak nghề nghiệp yaok bilan./.

 

Tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu

 

          Thưa bà con và các bạn! Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, mức lương hưu sẽ được nâng lên. Cụ thể nâng lên bao nhiêu và các đối tượng nào sẽ  được thụ hưởng? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua TM PL và Cuộc sống hôm nay

# Nghị định số 44 quy định: tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019, áp dụng từ ngày 1-7-2019. Các nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang), quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân