# Nghị định ka 141/2018/NĐ-CP quy định phạt jien meng 80-100 triệu đồng ngan saong kapul nyaom peih ngak 1 dalam dom bruk ngak suan yau ini:

- Pandar urang karei caik cọc atau nộp sa yaom jien halei nan piah hu pambuak bruk hu mbaok tame pablei pandap đa cấp; pandar urang karei blei blei dom janih pandap piah hu pambuak bruk hu mbaok tame pablei pandap đa cấp;

-Brei urang hu mbaok tame pablei pandap đa cấp hu taduan jien atau kein laba karei meng bruk ba urang karei tame pablei pandap đa cấp bo oh lac meng bruk blei, pablei pandap di urang hu ba tame nan;

-Oh bayar bo oh hu makna dom khoản hoa hồng, jien thưởng atau kein laba karei bo urang hu mbaok tame pablei pandap đa cấp hu quyền mbang, brei thau oh njauk, oh biak ka bruk bayar thưởng, ka kein laba di bruk hu mbaok tame pablei pandap đa cấp;

-Brei thau oh njauk, oh biak, ngak brei meluk ka tính năng, công dụng di pandap panda atau bruk ngak di doanh nghiệp tapa urang pathau khan di nyaom biai, tapa pato pakai atau tapa tài liệu di doanh nghiệp;

-Oh ngak atau ngak oh njauk bruk blei veik pandap panda tui quy định di adat hukum .

# Nghị định ka 141/2018/NĐ-CP jeng tacei tabiak cambaih laih phạt jien rilo jang 2 mbang yaom jien phạt ngak suan quy định angaok nan meyah bruk ngak suan hu ngak di labik meng 2 tỉnh ban di Trung ương tagok.

# Nghị định ka 141/2018/NĐ-CP hu pabak yaom phạt meng 20 - 25 triệu đồng ngan saong menuac urang hu mbaok tame bruk ngak di kapul nyaom, menuac urang ngak mbang, pablei salih tui jalan đa cấp oh ka hu harak chứng nhận đăng ký bruk ngak mbang, pablei salih pandap đa cấp njauk phạt; phạt jien meng 30 - 40 triệu đồng ngan saong menuac urang peih nyaom biai, peih pato pakai, yaih khan ka bruk ngak mbang pablei salih tui jalan đa cấp di drei atau kapul nyaom, menuac urang karei tuk oh ka hu harak chứng nhận đăng ký bruk pablei pandap đa cấp./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân