Rilo urang ngak meng tangin takai oh tduan hu jien hagait 

Bruk mbang tui Bảo hiểm xã hội (BHXH) sa mbang, tui Nghị định 115/2015/NĐ-CP, urang ngak hu brei thau di labik 1 song labik  2 Paka 2 di Nghị định ni, meyah cong khin ye hu mbang BHXH sa mbang  meyah lac sa dalam dom bruk yau ni : ginup umo mbang jien lương hưu bo oh ka ginup  20 thun blei BHXH song oh daok blei BHXH; hadei di sa thun padeih bruk  bo oh ka ginup  20 thun  blei BHXH song oh daok blei BHXH; nao negar langiu dok; urang dok njauk 1 dalam dom ruak kan kandah yau ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, khlong, lao trak, njom HIV salih tapa ruak AIDS song dom ruak karei tui batabiak di mintri  Y tế. 

Harak gar mbang BHXH sa mbang hu: sổ BHXH, harak likau tui  mẫu ka 14 tui  mẫu di harak gar bảo hiểm. Ngan song urang tabiak negar langiu dok, brei hu bản sao harak di jabat hu thẩm quyền ka bruk klaak quốc tịch Việt Nam atau harak lang tapa sap Yuan  hu  chứng thực; atau  công chứng sa dalam dom harak gar hadei ni: Hộ chiếu kayua negar langiu ngak brei; Thị thực di jabat negar langiu lac brei adat tame daok; harak gar ka bruk dok ngak harak tame quốc tịch negar langiu; thẻ thường trú, cư trú hu tuk vak meng  5 thun tagok di jabat negar langiu ngak.

Urang njauk ruak kan kandah mbuan si metai ye brei hu harak brei thau ka ruak kik lac oh daok ngak hagait hu; atau biên bản taong yaom pren yava trun meng  81% tagok, song eng drei oh ngak hagait hu. 

Bruk mbang tui sarak padeih hưu, tui hukum BHXH thun 2014, urang ngak hu brei thau di dom labik a, b, c, d, g, h song i khoản 1 Paka 2 di hukum ni, lingiu di khoản  3 paka ni, tuk padeih bruk hu ginup  20 thun blei BHXH tagok  ye hu mbang jien lương hưu meyah lac sa dalam dom bruk yau ni: likei ginup 50 thun, kamei ginup 45 thun song trun pren ngak bruk meng  81% tagok; likei ginup 55 thun  song kamei ginup  50 thun  song trun pren ngak bruk  meng 61% tagok ; likei ginup  60 thun, kamei ginup  55 thun. 

Daok tukvak metain, hukum BHXH thun 2014 tacei lac urang kamei hu mbang tui bruk ndih tapui anek njauk blei BHXH meng ginup  6 bilan tagok  dalam 12 bilan dahlau di tuk ndih tapui anek.Tukvak padeih ngak hu mbang tui bruk ndih tapui anek hu kuhria lac  tukvak blei BHXH, urang ngak song menuac pandar urang ngak oh njauk blei BHXH. Oh kuhria bruk lac, urang ngak abih tukvak pambuak bruk ngak atau padeih bruk dahlau di tuk ndih tapui anek./.

Urang lang: Hanipha -2/6 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân