Urang ngak hu tagik jien bilan hadei di tuk tết 

Sarak 85 batabiak, langiu ka bruk pandar dom quy định chuyên ngành, Điều ước dunya, Karja hu miễn kiểm tra ka bruk hacih saat pandap mbang dahlau di tuk thông quan song  4 mbang.

Pagap yau: bruk pandap panda blei tame payua tapa dịch vụ bưu chính, chuyển phát samar hu yaom hải quan hu  miễn jien je; pandap blei tame dalam danh mục song định lượng miễn jien je pabak ka bruk ngak, pandar di kapul nyaom  hu miễn trừ ngoại giao; pandap panda pablei tabiak di pak ni song puac di abih lac hành lý di urang nhập cảnh dalam tanut  miễn jien je.

Tapen di nan, Karja oh pasang iek meng chất lượng pandap dahlau di tuk  thông quan ngan song  3 bruk yau ni: Pandap panda blei tame payua tapa dịch vụ bưu chính, chuyển phát samar hu  hải quan brei  miễn kak je; pandap panda tạm nhập khẩu piah pablei di cửa hàng miễn kak je song pandap panda  pablei tabiak negar langiu  pak di labik.
Sarak 85 hu batabiak dom janih pandap panda nan oh hu  miễn pasang iek meyah lac, dom urang jakar khik ramik gah, gah pathau khan ka pandap mbang hacih saat, pambak jit ruak, ngak jhak tal pren yava anek menuac, nerak tasauk   môi trường, jhak tal đạo đức xã hội, adat cambat tanarakum, tavak tavaiy ka kinh tế, an ninh negar, atau hu harak padeih  pandar bruk miễn kiểm tra chuyên ngành anak bruk  thông quan. Srak ni hu batabiak pandar meng harei  1/1/2020./. 

Urang lang: Hanipha -25/2 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân