# Bruk padang ngak dahlau di harei  1-7-2006 di angaok taneh ginup adat bayar jien ka taneh dok song di tukvak padang ngak oh ka hu  quy hoạch bruk pandar taneh hu brei thau atau lagaih song quy hoạch, kế hoạch pandar taneh hu khan brei thau; oh vi phạm hành lang khik caga hạ tầng kỹ thuật hu  cắm mốc piah bayar jien samu taong abih yaom padang ngak tui phun jien buh tabiak padang ngak danak dak kayua mintri padang ngak batabiak. 

# Bruk padang ngak dahlau di harei  1-7-2006  meyah padang ngak angaok taneh hu dong tui sarak dong samu  80% yaom padang ngak tui bruk đầu tư padang ngak kayua mintri padang ngak paatabiak . Meyah padang angaok taneh ngak nong atau padang ngak angaok krong, ribong ( kuhria gam bruk padang sa binah di angaok taneh, sa binah di angaok rong ) ye yaom dong tui tuk vak padang ngak yau ni:

# Padang ngak dahlau di harei  15-10-1993 dong  70% yaom padang ngak tui  phun jien buh jien tabiak padang ngak kayua mintri padang ngak patabiak  .

# Padang ngak dalam tuk vak meng harei 15-10-1993 tal dahlau harei  1-7-2004 dong meteh  yaom padang ngak;

# Padang ngak dalam tuk vak meng harei  1-7-2004 tal dahlau di harei  1-7-2006 dong  30% yaom padang ngak

Meyah padang ngak dahlau harei 1-7-2006 min di tuk padang ngak ngak suan quy hoạch, kế hoạch pandar taneh hu khan brei thau atau lih tame  hành lang khik caga hạ tầng kỹ thuật hu  cắm mốc ye dong meteh yaom jien bayar di bruk oh ngak suan  di  Điểm a, b Khoản ni;

# Meyah padang ngak meng harei 1-7-2006 mai ini, oh hu bayar jien, oh hu dong brei  

Urang hu sang danaok atau công trình padang ngak suan hukum njuak yah klaak atau bayar jien tuk gah chức năng di  karja mai yah klaak./. 

Quy hoạch Khu đô thị quận 2 

 

TPHCM:Xây dng trên đt nông nghip có phép b gii ta được đn bù 100%

 

          Thưa quý thính giả! Liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, ngày 5-3, Phó Chủ tịch UBND TP  Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến chấp thuận chủ trương và giao Hội đồng Thẩm định bồi thường TP hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ cho các quận, huyện để thực hiện đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh, hoàn thành tiến độ thực hiện đối với các dự án đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 23/2015/QĐ- UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP đúng quy định. TM PL và CS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số quy định cụ thể của việc đền bù này

 

# Trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở và tại thời điểm xây dụng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc tính bồi thường bằng 100% giá trị xây dựng theo suất vốn đầu tư xây dụng công trình do Bộ Xây dụng ban hành.

# Trường hợp xây dụng trước ngày 1-7-2006 nếu xây dựng trên đất được hỗ trợ về đất theo quy định hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng theo suất đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dụng ban hành. Nếu xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng trên kênh, sông, rạch (kể cả xây dựng một phần trên đất, một phần trên rạch) thì tính hỗ trợ theo thời điểm xây dụng như sau:

# Xây dựng trước ngày 15-10-1993 hỗ trợ 70% giá trị xây dựng theo suất vốn đầu tư xây dụng công trình do Bộ Xây dụng ban hành;

# Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 hỗ trợ 50% giá trị xây dụng;

# Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2006 hỗ trợ 30% giá trị xây dựng;

Trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc thì tính hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm tương ứng tại Điểm a, b Khoản này;

# Trường hợp xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau không được bồi thường, không được hỗ trợ.

Người có công trình xây dựng trái phép phải tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí khi cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện phá dỡ./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân