Nghị định 48 tacei lac urang peih phương tiện hu jamriak hu prein khang abih tih labaih  5 mã lực  brei hu harak  adat peih tui  quy định; brei cuh aow  phao dalam luac tuk vak hu mbaok main sambai, giải trí; tok hu peih main sambai  giải trí dalam bhum ia hu jabat  hu  thẩm quyền brei adat  atau tacei tabiak…

Ngan song  phương tiện brei ka bruk main , giải trí ala ia  brei hu đăng kiểm tui quy  chuẩn kỹ thuật pakat negar kayua  Akaok mintri jalan mbak pajeng ba  patabiak song tut angan  tui  quy định di  Nghị định ni, lingiu di phương tiện hu tut angan  tui  quy định di hukum ka bruk peih angaok jalam krong ribong atau hukum gah jalan tasik.

Kapul nyaom, menuac urang  ngak mbang saong pabak  dịch vụ main sambai, giải trí ala ia brei gam gam pasang iek bruk siam mekre salamat di phương tiện, thiết bị; pabak ginup aow  phao, thiết bị cứu sinh, thiết bị pacang khuah, pandam khuah tui  adat hukum;  tok hu adat peih bruk main sambai , giải trí dalam tuk vak tui quy định song brei hu jalan khik caga siam mekre, salamat,  cứu hộ, cứu nạn saong pacang caga nerak  môi trường; pato pasram, tacei pato  kỹ năng an toàn ka urang main sambai, giải trí.

Quy định jeng hu tacei lac: oh brei adat ka urang peih phương tiện main sambai, giải trí ala ia peih tabiak truh  labik hu quy định; hu brei thau ka langik tasik,  pren yava , song dom bruk hu pagam tal tuk pabak  dịch vụ; brei thau dom  menuac oh njauk hu mbaok tame main sambai, giải trí ala ia; rami ramik labik  pataok di dom labik hu adat brei pataok; ngak báo hiệu tui  quy định; meyah oh ngak hu, njauk caik  phao song cờ hiệu.

Kapul nyaom, menuac urang ngak mbang, pabak  dịch vụ main sambai , giải trí, urang peih phương tiện main sambai , giải trí ala ia song urang hu mbaok main sambai   , giải trí ala ia brei ngak njauk tui dom  quy định di  Nghị định ni  song quy định karei hu pambuak tal di hukum. Nghị định hu ba tabiak pandar meng harei  15-8-2019./.

Đủ 15 tuổi mới được điều khiển phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước

  Mùa hé nóng bức, rất nhiều người trong đó có trẻ em thích được chơi các trò chơi dưới nước, trong đó có lái mô tô, thuyền, ca nô…Tuy nhiên, kh6ng phải ai cũng được phép điều khiển phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Theo đó có quy định rất rõ việc người lái phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước phải đủ 15 tuổi trở lên và phải đảm bảo về sức khỏe.Chúng ta cùng tìm hiểu qua TM PL và CS hôm nay:

Nghị định 48 quy định người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 5 sức ngựa phải có giấy chứng nhận lái phương tiện theo quy định; phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi, giải trí; chỉ điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi giải trí trong vùng nước được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố…

Đối với phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành và đăng ký theo quy định tại Nghị định này, trừ phương tiện đã được đăng ký theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải.

Tổ chức, cá nhân khai thác vùng hoạt động và cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước phải thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, thiết bị; bố trí đầy đủ áo phao, thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định; chỉ được phép tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian theo quy định và phải có phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí.

Quy định cũng chỉ rõ: không cho phép người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước điều khiển phương tiện ra khỏi vùng hoạt động đã được quy định; có cảnh báo, chỉ dẫn về điều kiện khí hậu, thời tiết, sức khỏe và các yếu tố liên quan khi cung cấp dịch vụ; khuyến cáo những trường hợp không được tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; bố trí khu vực bến, bãi neo đậu cho các phương tiện, các phương tiện vui chơi, giải trí chỉ được phép neo đậu ở những nơi quy định; bố trí báo hiệu theo quy định; trường hợp không bố trí báo hiệu thì phải bố trí phao và cờ hiệu.

  Tổ chức, cá nhân khai thác, cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí, người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước và người tham gia vui chơi, giải trí dưới nước phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy định khác có liên quan của pháp luật.                    Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-8-2019.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân