Paka 57 Hukum Thống kê tacei tabiak bruk khik kandauk thông tin yau ini:

1.   Dom janih thông tin thống kê di Karja njauk khik kandauk nan lac:

a.  Angan je, labik daok di yaok kapol nyaom, menuac urang, lingiu di bruk lac hu kapol nyaom nan, menuac urang nan njauk hatai atau hukum hu quy định karei;

b.  Thông tin thống kê oh ka hu urang hu thẩm quyền ba tabiak khan brei thau

c. Thông tin thống kê daok dalam danh mục bímật di Karja.

2. Bruk khik kandauk thông tin thống kê Karja hu peih ngak tui quy định di hukum.

Kayua yau nan ye, thông tin bo  bhap bini pabak brei dalam mbang Yaok Pataom menuac sia saong sang daok tok hu pandar ka bruk yaok pataom menuac sia di dom pakat xã, huyen saong pakat tỉnh oh njauk pandar ka bruk halei karei.

 

 

 

 

Tiết mục: Pháp luật và cuộc sống

 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đang được tiến hành trên quy mô cả nước. Trong quá trình điều tra viên thu tập thông tin phục vụ cho Tổng điều tra dân số, một số người còn băn khoăn bởi những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên thống kê có được giữ kín không, có dùng cho các mục đích khác không? TM Pháp luật và cuộc sống  hôm nay sẽ  giúp bà con và các bạn giải tỏa nỗi băn khoăn này:

Điều 57 Luật Thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau:

1. Các loại thông tin thống kê Nhà nước phải được giữ bí mật gồm:

a) Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác;

b) Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố;

c) Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

2. Việc bảo mật thông tin thống kê Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, huyện và cấp tỉnh chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân